google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 20.06.2018
  1 USD
  3.7352
  0.0036
  1 EUR
  4.3171
  0.0058
  1 CHF
  3.7470
  0.0008
  1 GBP
  4.9159
  -0.0043
  1 RUB
  0.0588
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - maj 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

  - maj 2017


   

  PN-EN 12421:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Magnez i stopy magnezu -- Magnez niestopowy

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono gatunki i odpowiadające im wymagania odlewanego magnezu niestopowego.

  W niniejszej Normie Europejskiej określonoskład chemiczny, oznaczenie, badania, cechowanie i dokumenty kontroli.


   

  PN-EN 16914:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Aluminium i stopy aluminium -- Walcowane na gorąco płyty pancerne ze spawalnych stopów aluminium -- Warunki techniczne dostawy

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy płyt pancernych ze spawalnych stopów aluminium o nominalnej grubości pomiędzy 10 mm i 70 mm.

  Mogą być stosowane inne warunki techniczne dla grubości poniżej 10 mm.
   

   

  PN-EN 515:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia stanów

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej ustalono oznaczenia stanów wszystkich przerobionych plastycznie postaci aluminium i stopów aluminium oraz odlewanych sposobem ciągłym z aluminium i stopów aluminium produktów wyjściowych do ciągnienia i taśm przeznaczonych do przeróbki plastycznej.

  Dodatkowe oznaczenia stanów, dostosowane do niniejszej normy, mogą być znormalizowane przez CEN/TC 132 i AECMA/5 pod warunkiem, że:
  - oznaczenie jest stosowane lub może być stosowane przez więcej niż jednego użytkownika,
  - określone są granice własności mechanicznych,
  - cechy charakterystyczne stanów znacznie różnią się od wszystkich innych stanów mających te same podstawowe obróbki, dla których poprzednie oznaczenia są przydzielone dla tych samych stanów i wyrobów,
  - w przypadku, gdy rozpatrywane są ważne własności inne niż własności mechaniczne określone są również :
  a) metody badań i granice tych własności lub
  b) specyficzne operacje zastosowane do uzyskania tego stanu.
   

   

  PN-EN ISO 4885:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-05-2017

  Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie zdefiniowano ważne terminy stosowane w obróbce cieplnej stopów żelaza.

  UWAGA Termin stopy żelaza obejmuje wyroby i przedmioty obrabiane ze stali i żeliwa.

  W Załączniku A zawarto alfabetyczny wykaz terminów zdefiniowanych w niniejszym dokumencie oraz ich odpowiedniki w języku francuskim, niemieckim, chińskim i japońskim.
  W Tablicy 1 przedstawiono różne fazy żelazo-węgiel (Fe-C).
   

   

  PN-EN 1090-5:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-05-2017

  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 5: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji oraz wykonywania tj. produkcji i montażu kształtowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych z blach profilowanych (np. na poszycia dachów, ścian, stropów i sufitów). Obejmuje ona elementy klasy konstrukcyjnej I i II według EN 1999-1-4 stosowane w konstrukcjach przenoszących obciążenia przeważająco statyczne.

  Jako elementy konstrukcyjne traktuje się w normie profilowane na zimno blachy trapezowe faliste i panwiowe oraz kasety (rysunek 1).Ujęto w normie również blachy perforowane i mikro-profilowane.

  Kształtowniki spawane nie są ujęte w niniejszej normie i są przedmiotem EN-1090-3, z wyjątkiem spoin uszczelniających w strefach małych naprężeń.

  Niniejsza norma obejmuje również elementy konstrukcji dystansowych pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym lub górnym i dolnym poszyciem oraz konstrukcji wsporczych dachów ścian i sufitów z blach profilowanych na zimno oraz ich połączenia i przyłącza przenoszące obciążenia.

  Razem z EN-1090-4 norma uwzględnia także elementy konstrukcyjne aluminiowe współpracujące ze stalowymi np. kasety stalowe usztywnione poszyciem aluminiowym. Nie obejmuje jednak elementów konstrukcji wykorzystujących współpracę różnych materiałów jak płyty warstwowe i płyty zespolone.

  UWAGA Przykładowe konstrukcje, które obejmuje niniejsza norma:
  - jedno i wielo-warstwowe dachy, w których nośna konstrukcja ( poszycie dolne), jak również pokrycie dachu (poszycie górne), albo oba poszycia składają się z elementów konstrukcyjnych;
  - jedno i wielo-warstwowe ściany, w których nośna konstrukcja (wewnętrzne poszycie), jak również obudowa ściany (zewnętrzne poszycie), albo oba poszycia składają się z elementów konstrukcyjnych;
  - sufity podwieszane stosowane jako wewnętrzna obudowa.
   

   

  PN-EN ISO 14916:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-05-2017​

  Natryskiwanie cieplne -- Określanie przyczepności metodą odrywania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie przedstawiono procedurę określania przyczepności powłok natryskanych cieplnie metodą odrywania pod wpływem rozciągania w kierunku prostopadłym do powierzchni powłoki przez zastosowanie próby rozciągania. Przy użyciu tej procedury zapewnia się porównywalność wyników badań.

  Badanie to ma na celu określenie przyczepności między natryskaną cieplnie powłoką a materiałem podłoża lub między spoiwem a warstwą wierzchnią i/lub określenie wytrzymałości kohezyjnej danej warstwy wierzchniej systemu powłokowego. W pewnych przypadkach powłoki natryskane cieplnie mogą mieć więcej niż dwie warstwy. Metoda podana w niniejszym dokumencie ma również zastosowanie do określenia przyczepności między różnymi warstwami systemu powłokowego, który składa się z więcej niż dwóch warstw.

  Badanie to jest wystarczające do wzajemnego porównania powłok wytworzonych przy użyciu takich samych lub podobnych materiałów powłokowych i procesów natryskiwania cieplnego. Badania przyczepności metodą odrywania nie stosuje się do wyznaczania wartości bezwzględnych do oceny trwałości powłok podczas eksploatacji.

  Badanie jest stosowane do oceny wpływu przygotowania podłoża, warunków natryskiwania i parametrów procesu na przyczepność powłok natryskanych cieplnie. Może ono być również zastosowane do monitorowania trwałości wykonania i prawidłowości procesu natryskiwania.

  UWAGA Przedstawiona próba rozciągania może być również stosowana dla bardzo cienkich powłok. Ponadto przenikanie spoiwa do powłok natryskanych cieplnie o wymaganym poziomie porowatości może być zminimalizowane przez użycie odpowiedniego spoiwa (folii zamiast cieczy). Dalsze instrukcje patrz 6.5.3. Przedstawiona próba rozciągania nie jest odpowiednia do określania przyczepności metodą odrywania powłok natryskanych cieplnie ze stopów przetapialnych z uwagi na ich wysokie wartości przyczepności.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.