google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.02.2019
  1 USD
  3.8242
  -0.0005
  1 EUR
  4.3387
  0.0065
  1 CHF
  3.8225
  0.0054
  1 GBP
  4.9787
  -0.0178
  1 RUB
  0.0584
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - wrzesień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

  - wrzesień 2017


   

  PN-EN ISO 11960:2014-04 - wersja polska

  Data publikacji: 21-09-2017

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej podano warunki techniczne dostawy rur stalowych (rur okładzinowych, rur wydobywczych i manipulaków), materiału wyjściowego do wytwarzania złączek, materiału do wytwarzania części na złączki oraz materiału do wytwarzania akcesoriów, a także ustalono wymagania obowiązujące dla trzech poziomów wymagań technicznych wyrobu (PSL 1, PSL 2, PSL 3). Wymagania dotyczące PSL 1 są podstawowymi wymaganiami niniejszej Normy Międzynarodowej. W Załączniku H podano wymagania techniczne dla wszystkich odmian wytrzymałościowych, z wyjątkiem H-40, L-80 9Cr i C110, jakie powinien spełniać wykonany wyrób, aby mógł być zaliczony do PSL 2 i PSL 3.

  W przypadku rur omawianych w niniejszej Normie Międzynarodowej, wymiary, masy oraz grubości ścianek, jak również odmian wytrzymałościowych materiałów i rodzajów wykończenia podane są w Tablicach C.1 i C.2 oraz w E.1 i E.2.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa może znaleźć zastosowanie do rur o innych wymiarach, z końcami gładkimi i rur o innych grubościach ścianek, jeżeli zamawiający i wytwórca tak uzgodnią.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy, zgodnie z API Spec 5B, następujących połączeń:
  ― rur okładzinowych z gwintem krótkim zaokrąglonym (SC);
  ― rur okładzinowych z gwintem długim zaokrąglonym (LC);
  ― rur okładzinowych z gwintem buttress (BC);
  ― rur wydobywczych niespęczanych (NU);
  ― rur wydobywczych spęczanych na zewnątrz (EU);
  ― rur wydobywczych bezzłączkowych (IJ).

  W niniejszej Normie Międzynarodowej podano dla takich połączeń techniczne warunki dostawy złączek i ochraniaczy gwintów. Wymagania dodatkowe, do uzgodnienia, dotyczące połączeń o zwiększonej odporności na rozszczelnienie (LC) podano w A.11 SR22.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa może znaleźć zastosowanie do wyrobów rurowych z połączeniami nieujętymi w normach ISO/API.

  Cztery grupy wyrobów, których dotyczy niniejsza Norma Międzynarodowa, obejmują rury wykonane z materiałów następujących odmian wytrzymałościowych:
  ― Grupa 1: Wszystkie rury okładzinowe i wydobywcze odmian wytrzymałościowych H, J, K, N i R;
  ― Grupa 2: Wszystkie rury okładzinowe i wydobywcze odmian wytrzymałościowych C, L, M i T;
  ― Grupa 3: Wszystkie rury okładzinowe i wydobywcze odmiany wytrzymałościowej P;
  ― Grupa 4: Wszystkie rury okładzinowe odmiany wytrzymałościowej Q.

  Rury okładzinowe o rozmiarach większych od odpowiadających wyróżnikowi 1: 4-1/2, ale mniejszych od odpowiadających wyróżnikowi 1: 10-3/4 mogą być przeznaczone przez zamawiającego do użycia jako rury wydobywcze; patrz Tablice C.1, C.23, C.27 i C.28 lub Tablice E.1, E.23, E.27 i E.28.

  W Załączniku A podano wymagania dodatkowe, które mogą obowiązywać w wyniku uzgodnień między zamawiającym i wytwórcą i dotyczą badań nieniszczących, części do wytwarzania złączek po pełnej obróbce skrawaniem, rur okładzinowych spęczanych, rur okładzinowych zgrzewanych elektrycznie, rur wydobywczych i manipulaków, badań udarności, połączeń z pierścieniem uszczelniającym, certyfikatów wykonania badań, badań wytrzymałości na rozciąganie oraz badań odporności na pękanie pod wpływem siarczkowej korozji naprężeniowej.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa nie zawiera wymagań dotyczących wykonywania gwintów

   

  PN-EN ISO 377:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-09-2017

  Stal i wyroby stalowe -- Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań własności mechanicznych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące identyfikacji, położenia i przygotowania odcinków próbnych i próbek przeznaczonych do badań własności mechanicznych kształtowników stalowych, prętów, walcówki, wyrobów płaskich i wyrobów rurowych zdefiniowanych w ISO 6929. W zależności od potrzeb, po uzgodnieniu, niniejszy dokument można również stosować do innych wyrobów metalowych. Pobrane odcinki próbne i próbki przeznaczone są do badań wykonywanych zgodnie z metodami podanymi w normie dotyczącej wyrobu lub materiału lub, w przypadku jej braku, w normie dotyczącej metody badań. Jeżeli wymagania podane w zamówieniu lub w normie wyrobu różnią się od wymagań podanych w niniejszym dokumencie, stosuje się wymagania podane w zamówieniu lub w normie wyrobu

   

  PN-EN 10028-1:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-09-2017

  Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich stosowanych na konstrukcje zbiorników ciśnieniowych.

  Mają również zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy podane w EN 10021.

  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

   

  PN-EN 10028-2:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-09-2017

  Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze spawalnych stali niestopowych i stopowych, mających określone własności w podwyższonej temperaturze, wymienionych w Tablicy 1.

  Mają również zastosowanie wymagania i definicje podane w EN 10028-1:2017.

  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i niniejsza Część 2 tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

   

  PN-EN 10028-3:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-09-2017

  Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze stali spawalnych drobnoziarnistych wymienionych w Tablicy 1.

  UWAGA 1 Stale drobnoziarniste to stale o ziarnie ferrytu o wielkości 6 lub drobniejszym, sprawdzonym zgodnie z EN ISO 643.

  Mają również zastosowanie wymagania i definicje podane w EN10028-1:2017.

  UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

   

  PN-EN 10028-4:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-09-2017

  Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze stali stopowych niklowych wymienionych w Tablicy 1.

  Mają również zastosowanie wymagania i definicje podane w EN 10028-1:2017.

  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Blacha.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.