google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Globalna analiza zużycia narzędzi wykracza poza obróbkę mechaniczną

  SECO logo

  Narzędzia skrawające są podstawowymi elementami procesu obróbki skrawaniem. W zależności od tego, w jaki sposób narzędzia są wybierane i stosowane, oferują one możliwość maksymalizacji wydajności obróbki lub, z drugiej strony, tworzą wąskie gardła produkcyjne. Wiele zależy od sposobu zarządzania wykorzystaniem narzędzi w odniesieniu do całego procesu produkcyjnego.

  Narzędzia do skrawania są z natury materiałami eksploatacyjnymi; używa się ich, dopóki nie są już skuteczne. Tradycyjne podejście do zarządzania narzędziami do obróbki skrawaniem wykorzystuje samą analizę zużycia, skoncentrowaną na manipulowaniu materiałami narzędzi, geometriami i parametrami aplikacji w celu poprawy wydajności części i trwałości narzędzia w wybranej operacji. Maksymalizacja wydajności całego procesu produkcyjnego zakładu wymaga jednak uwzględnienia szerokiego zakresu czynników, oprócz zużycia narzędzia. Konieczne jest zbadanie zużycia narzędzia lub, szerzej, zużycia narzędzia w świetle ogólnego lub „globalnego” procesu produkcyjnego.

  Globalna analiza zużycia narzędzi wykracza poza obróbkę mechaniczną

  Globalna analiza zużycia narzędzi (GTDA) wykracza poza podstawowe pomiary zużycia narzędzi w celu uwzględnienia kwestii związanych z narzędziami, takich jak czas spędzany na ich obsłudze, problemy inne niż zużycie, ekonomika produkcji, organizacja sklepu, postawy i założenia personelu, zarządzanie strumieniem wartości i całkowita wartość kosztów produkcji. GTDA opiera się na regularnej ocenie dużej liczby narzędzi skrawających używanych na wydziale, wybranych losowo w celu stworzenia kompleksowej analizy ich wkładu w ogólne wysiłki produkcyjne zakładu.

  Globalny proces produkcyjny

  Badanie zużycia narzędzia jest zwykle ograniczone do jednego narzędzia, zastosowanego w konkretnej operacji obróbki. Jednak, aby uzyskać maksymalne korzyści, należy zbadać zużycie narzędzia lub pogorszenie jego stanu w odniesieniu do wszystkich narzędzi w procesach produkcyjnych zakładu. Proces produkcyjny (rysunek 2) rozpoczyna się od nabycia surowców i planowania, które obejmuje wykorzystanie ludzkiego intelektu, zasobów technologicznych i inwestycji kapitałowych. Proces ten postępuje poprzez działania tworzące wartość dodaną oraz działania umożliwiające tworzenie wartości dodanej, ale może być ograniczany przez zdarzenia powodujące powstawanie odpadów, które prowadzą do utraty pieniędzy, czasu i zasobów intelektualnych, a w konsekwencji obniżenia jakości części i wydajności. Produkcja jest mierzona pod względem jakości części, ich wymaganej ilości oraz pożądanego czasu i kosztów produkcji.

  Globalna analiza zużycia narzędzi wykracza poza obróbkę mechaniczną

  Ewolucja procesu produkcyjnego

  Metody wykorzystywane do analizy i przewidywania trwałości narzędzi zależą od sposobu, w jaki narzędzia są stosowane. Przez stulecia praktyki produkcyjne ewoluowały od produkcji jednostkowej poszczególnych produktów do masowej produkcji znormalizowanych części. Udoskonalenie metod produkcji doprowadziło następnie do powstania drugiej generacji masowej produkcji, pozwalającej na wytwarzanie coraz większej ilości podobnych części – scenariusza obejmującego dużą liczbę wytwarzanych egzemplarzy i mały asortyment produktów (HVLM). Ostatnio technologia cyfrowa stosowana w programowaniu, sterowaniu obrabiarek i systemach przenoszenia obrabianych przedmiotów ułatwia wdrożenie trzeciej generacji masowej produkcji, która pozwala na opłacalne wytwarzanie małych ilości dużego asortymentu produktów (HMLV). 

  Globalna analiza zużycia narzędzi wykracza poza obróbkę mechaniczną

  Mimo że kluczowe problemy z wydajnością pozostają takie same – a mianowicie osiągnięcie oszczędności kosztów i czasu, pewnej minimalnej jakości i określonego poziomu wydajności – techniki masowej produkcji drugiej i trzeciej generacji wymagają różnych podejść do analizy trwałości narzędzi. W scenariuszu HVLM drugiej generacji identyczne części są obrabiane za pomocą tego samego materiału w seriach produkcyjnych, które mogą trwać dni, miesiące lub lata, przy użyciu tego samego sprzętu i tego samego rodzaju narzędzi skrawających. W takiej sytuacji zarządzanie trwałością narzędzia jest stosunkowo proste. Personel wydziału używa prototypów i próbnych odcinków, aby określić najlepszy średni okres trwałości narzędzia, a następnie podzielić pożądaną liczbę części przez oczekiwaną trwałość poszczególnych narzędzi.

  Spójne dane dotyczące trwałości narzędzia umożliwiają wydziałowi planowanie zmian narzędzi, które maksymalizuje ich wykorzystanie i wspiera ciągłą produkcję. Jednak metody produkcji HVLM tracą na znaczeniu. Aby zrównoważyć zapasy części z zapotrzebowaniem i dostosować się do ciągłych zmian technicznych, producenci obrabiają coraz mniej części w długich, niezmiennych seriach produkcyjnych.

  W tym samym czasie rośnie popularność strategii masowej produkcji HMLV trzeciej generacji. Szybko regulowane procesy HMLV dobrze pasują do współczesnych zapasów i celów inżynieryjnych, ale proces planowania jest znacznie bardziej złożony. Po partii dziesięciu części może następować partia części składająca się z dwóch, pięciu lub nawet jednego elementu. Materiały obrabianego przedmiotu mogą zmieniać się ze stali na aluminium czy tytan, a geometrie części – z prostych na złożone. Nie ma wystarczającej ilości czasu na określenie trwałości narzędzia w wyniku prób.

  W takich przypadkach warsztat zazwyczaj dokonuje ostrożnego założenia dotyczącego przewidywanej trwałości narzędzia i, dla bezpieczeństwa, stosuje nowe narzędzie dla każdej partii, a następnie pozbywa się go, zanim narzędzie przestanie być produktywne. Bardziej globalne podejście do analizy zużycia narzędzi i przewidywań może pomóc zminimalizować marnowanie możliwości narzędzia skrawającego.

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.