google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - luty 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

  - luty 2019

   

   

  PN-EN 16985:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2019

  Kabiny malarskie do natryskiwania organicznego materiału powlekającego -- Wymagania bezpieczeństwa

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej omówiono istotne zagrożenia, sytuacje zagrożeń i niebezpieczne zdarzenia odnoszące się do kabin malarskich natryskowych, gdy są one używane w sposób zamierzony i w warunkach przewidzianych przez wytwórcę, a także w rozsądnie przewidywanych niewłaściwych zastosowaniach.

  W niniejszej normie nie ujęto istotnego ryzyka związanego z wykorzystaniem maszyny do wyrobów spożywczych i farmaceutycznych.

  W niniejszej normie nie ujęto istotnego ryzyka związanego z kabinami do suszenia oraz suszenia i natryskiwania, ale ujęto w EN 1539:2015.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
  • przestrzeni do nanoszenia ciekłych organicznych wyrobów lakierowych, które są ograniczone tylko jedną ścianą wykorzystaną do wyprowadzenia wentylacji wyciągowej);
  • platform przymocowanych do kabin malarskich (np. do poprawek);
  • kabin do nanoszenia materiałów kłaczkowych ( patrz EN 50223:2015);

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy kabin malarskich wyprodukowanych przed datą jej publikacji jako Norma Europejska.

   

  PN-EN 1708-2:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-02-2019

  Spawanie -- Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali -- Część 2: Elementy nie obciążone ciśnieniem wewnętrznym

  Zakres

  Celem niniejszej Normy Europejskiej jest przedstawienie przykładów pewnych i zaakceptowanych połączeń spawanych mających zastosowanie do spawanych elementów stalowych nie obciążonych ciśnieniem wewnętrznym. Nie jest to promowanie standaryzacji połączeń, które mogą być uznane za obowiązkowe oraz nie jest to w jakikolwiek sposób ograniczenie rozwoju. W razie konieczności należy rozważyć wymagania dotyczące nośności, przydatności do określonych celów, naprężeń zmęczeniowych i korozji.

  Niniejsza norma zawiera przykłady połączeń spawanych wykonanych przez zastosowanie następujących procesów spawania (numery procesów zgodnie z normą EN ISO 4063):
  - Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (111);
  - Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym (114);
  - Spawanie łukiem krytym (12);
  - Spawanie MIG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131);
  - Spawanie MAG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135);
  - Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu aktywnego (136);
  - Spawanie MAG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym w osłonie gazu aktywnego (138);
  - Spawanie MIG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu obojętnego (132);
  - Spawanie MIG; Spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym w osłonie gazu obojętnego (133);
  - Spawanie TIG; Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (14).

  Inne procesy są do zastosowania na drodze porozumienia.

  Pozostałe wymagania należy rozważyć zgodnie z istniejącymi normami.

   

  PN-EN IEC 60974-14:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-02-2019

  Sprzęt do spawania łukowego -- Część 14: Wzorcowanie, walidacja i badania powtarzalności

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60974 określono wymagania dotyczące sprawdzania sprzętu do spawania łukowego i zewnętrznego sprzętu monitorującego. Niniejsza norma służy również praktycznemu wdrożeniu procedury sprawdzania sprzętu do spawania łukowego.

  Niniejszy dokument może być stosowany w czasie instalacji oraz w każdym innym czasie lub odstępach czasu, jakie użytkownik uzna za stosowne, w celu zapewnienia, że urządzenie jest zdolne do działania zgodnie ze specyfikacją producenta lub innymi specyfikacjami uznanymi przez użytkownika za odpowiednie.

  Niniejszy dokument nie dotyczy:
  - systemów plazmowych stosowanych do cięcia i żłobienia;
  - urządzeń do zajarzania i stabilizacji łuku;
  - sprzętu do spawania łukowego zaprojektowanego zgodnie z IEC 60974-6

  Niniejszy dokument dotyczy użytkownika, serwisu lub producenta. Może być stosowany
  - samodzielnie;
  - w połączeniu z instrukcjami producenta; lub
  - jako podstawa dla równoważnej procedury sprawdzania napisanej przez producenta dla określonego sprzętu.

   

  PN-EN ISO 8994:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-02-2019

  Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda siatkowa

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano siatkowy system oceny określający w sposób pośredni charakterystykę powierzchni anodowych powłok tlenkowych na aluminium i stopach aluminium, poddawanych badaniom korozyjnym.

  Ten system oceny ma zastosowanie do korozji wżerowej, będącej wynikiem
  — badań przyspieszonych,
  — ekspozycji w środowisku korozyjnym oraz
  — badań w warunkach użytkowania.

  W niniejszym dokumencie uwzględniono jedynie korozję wżerową metalu bazowego wynikającą z penetracji ochronnej anodowej powłoki oksydacyjnej.

   

  PN-EN ISO 14978:2019-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2019

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego do GPS

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono ogólne wymagania, terminy i definicje charakterystyk wyposażenia pomiarowego do GPS, np. mikrometrów, suwmiarek, płytek wzorcowych i przyrządów do pomiaru kształtów obrotowych. Niniejszy dokument stanowi podstawę norm zawierających definicje i opisy charakterystyk konstrukcyjnych i metrologicznych wyposażenia pomiarowego i podano w nim wytyczne dotyczące opracowania i treści norm wyposażenia pomiarowego do GPS.

  Niniejszy dokument ma w zamierzeniu ułatwiać komunikację między wytwórcą/dostawcą a klientem/użytkownikiem oraz poprawiać dokładność fazy specyfikacji wyposażenia pomiarowego do GPS. Niniejszy dokument ma też być narzędziem stosowanym przez firmy w procesie definiowania i wyboru odpowiednich charakterystyk wyposażenia pomiarowego,
  Niniejszy dokument zawiera terminy często stosowane do charakteryzowania konkretnego wyposażenia pomiarowego.


   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Blacha.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.