google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.07.2019
  1 USD
  3.7869
  0.0014
  1 EUR
  4.2480
  -0.0112
  1 CHF
  3.8571
  0.0091
  1 GBP
  4.7205
  -0.0167
  1 RUB
  0.0601
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - marzec 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

  - marzec 2019

   

  PN-EN ISO 3211:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-03-2019

  Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena odporności anodowych powłok tlenkowych na pękanie podczas odkształcania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano praktyczną metodę oceny odporności anodowych powłok tlenkowych na pękanie podczas odkształcania.

  Metoda ma zastosowanie głównie do blach o grubości anodowej powłoki tlenkowej poniżej 5 μm.

   

  PN-EN ISO 20601:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-03-2019

  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla cienkościennych elementów stalowych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono zastosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla pół- lub w pełni zautomatyzowanych badań ultradźwiękowych połączeń spawanych części stalowych o grubości ścianki od 3,2 mm do 8,0 mm. Jest to typowy zakres wartości grubości ścianek rur w kotłach, co jest ważnym zastosowaniem tej technologii badawczej. Minimalna i maksymalna wartość zakresu grubości ścianki może być przekroczona, gdy stosowany jest poziom badania "D" niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument stosuje się do połączeń spawanych z pełnym przetopem, o prostej geometrii, w płytach, rurach, rurkach i zbiornikach, w których zarówno spoina jak i materiał podstawowy to stal niskostopowa i/lub drobnoziarnista.

  Wszędzie tam, gdzie w niniejszym dokumencie podano parametry ultradźwiękowe zależne od materiału, są one oparte na stalach mających prędkości rozchodzenia się dźwięku wynoszącą 5 920 (± 50) m / s dla fal wzdłużnych i 3 255 (± 30) m/s dla fal poprzecznych. Konieczne jest uwzględnienie tego faktu podczas badania materiałów o innej prędkości rozchodzenia się dźwięku.

  Niniejszy dokument przedstawia wytyczne dotyczące specyficznych możliwości i ograniczeń technologii badania głowicą mozaikową dla wykrywania, lokalizacji, określania rozmiaru i charakterystyki nieciągłości w połączeniach spawanych. Ultradźwiękowa technologia badania głowicą mozaikową może być stosowana jako technika autonomiczna lub w połączeniu z innymi metodami lub technikami nieniszczącymi (NDT), podczas wytwarzania i badania nowych spoin / naprawianych spoin (badania eksploatacyjne, przeglądy).

  Niniejszy dokument określa dwa poziomy badania:
  - poziom "C" dla sytuacji standardowych;
  - poziom "D" dla innych sytuacji / specjalnych zastosowań.
  Niniejszy dokument opisuje ocenę nieciągłości dla celów akceptacji w oparciu o:
  - wysokość i długość;
  - amplituda (równoważny rozmiar reflektora) i długość;
  - decyzję idź / nie idź.

  Niniejszy dokument nie obejmuje poziomów akceptacji nieciągłości.

   

  PN-EN ISO 10111:2019-03 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-03-2019

  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Oznaczanie masy jednostkowej -- Przegląd metod wagowych i metod analizy chemicznej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wytyczne oznaczania średniej gęstości powierzchniowej anodowych powłok tlenkowych lub powłok osadzonych autokatalitycznie, mechanicznie, w wyniku konwersji chemicznej, powłok elektrolitycznych, powłok zanurzeniowych i powłok uzyskanych przez chemiczne lub fizyczne osadzanie par, z zastosowaniem metod wagowych i innych metod analizy chemicznej, które do pewnego stopnia zostały znormalizowane na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

  Opisano różne metody, w tym:
  -- metody wagowe polegające na chemicznym lub elektrochemicznym rozpuszczaniu powłoki lub podłoża w celu oznaczania gęstości powierzchniowej powłoki;
  -- metody wagowe polegające na ważeniu podłoża bez powłoki i próbki (gotowej) z powłoką w celu oznaczania gęstości powierzchniowej powłoki;
  -- metody analityczne, w których stosuje się rozpuszczanie powłoki w celu oznaczania gęstości powierzchniowej powłoki przy użyciu instrumentalnych metod analizy chemicznej.

  Z wyjątkiem metody wagowej opisanej w ISO 3892, w niniejszym dokumencie nie podano określenia niepewności pomiaru z zastosowaniem wymienionych metod.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Blacha.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.