Artykuł Dodaj artykuł

Jakie są najważniejsze parametry techniczne suwnic?

Suwnice są dźwignicami pracującymi w ruchu przerywanym. Urządzenia te zbudowane są z konstrukcji nośnej, czyli mostu oraz wciągarki lub wciągnika. Zasadą działania suwnic pozostaje przemieszczanie się mostu po torach jezdnych. Co warto wiedzieć o parametrach technicznych urządzeń suwnicowych? Które z nich zaliczane są do najważniejszych? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania prezentujemy w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Jakie są najważniejsze parametry techniczne suwnic?

Suwnice są dźwignicami pracującymi w ruchu przerywanym. Urządzenia te zbudowane są z konstrukcji nośnej, czyli mostu oraz wciągarki lub wciągnika. Zasadą działania suwnic pozostaje przemieszczanie się mostu po torach jezdnych. Co warto wiedzieć o parametrach technicznych urządzeń suwnicowych? Które z nich zaliczane są do najważniejszych? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania prezentujemy w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Suwnice od dobrego producenta

Specjalnym i chętnie wybieranym rodzajem suwnic pozostają suwnice procesowe. Ich wyróżnikiem pozostaje dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta. Gdzie można znaleźć największy wybór nowoczesnych suwnic? Warto zapoznać się z bogatym asortymentem produktów dostępnych u dobrego producenta. Polecamy odwiedzić stronę: https://www.demagcranes.com/pl/produkty/suwnice/suwnice-procesowe.

Najważniejsze parametry techniczne suwnic

Niezawodne nowoczesne dźwignice, w tym m.in. suwnice uniwersalne, stanowiskowe lub pomostowe, wyróżniać się będą różnorodnymi wartościami parametrów technicznych. Tych zaś jest co najmniej kilka. Podczas wyboru odpowiedniej suwnicy warto zwrócić uwagę głównie na takie czynniki jak wartość udźwigu, wysokość i prędkość podnoszenia, prędkość jazdy suwnicy oraz poruszania się wciągarki lub wciągnika, jak również rozpiętość suwnicy czy grupę natężenia pracy. W dalszej części naszego wpisu omówimy szczegółowo wymienione właśnie parametry.

Udźwig – kluczowy parametr każdej suwnicy

Do najważniejszych parametrów technicznych dźwignic zaliczyć należy ich udźwig. Ten oznaczony jest literą Q, a jego wartość pozostaje wyrażona w tonach. Co dokładnie oznaczać będzie udźwig suwnicy? Ten parametr techniczny będzie określać największą dopuszczalną masę ładunku, którą może unieść dana suwnica w ściśle określonych warunkach. Dopuszczalna wartość udźwigu zawierać będzie także masę chwytaków, trawersów oraz innych niezbędnych urządzeń ładunkowych. Warto podkreślić jednak, że w wartość udźwigu nie będzie wliczany hak czy inne elementy urządzenia suwnicowego, które pozostają elementami niezdejmowanymi.

Jakie są najważniejsze parametry techniczne suwnic?

Wysokość podnoszenia suwnicy

Kolejnym ważnym parametrem każdej suwnicy pozostaje wysokość jej podnoszenia. Ta wyrażana jest w metrach, a liczy się od poziomu roboczego do urządzenia chwytającego. W suwnicach pomostowych wysokość podnoszenia liczona jest już od poziomu podłoża. Parametr, o którym mowa, jest ważny ze względu na możliwość określenia poziomu bezpieczeństwa przenoszonego ładunku. W przypadku zachowania właściwej wysokości podnoszenia można mieć pewność, że użytkowana suwnica nie ulegnie żadnej awarii czy uszkodzeniu.

Istotna rozpiętość suwnicy

Wśród parametrów technicznych suwnic wyróżniać należy także rozpiętość urządzenia dźwignicowego oraz prędkość poruszania się wciągarki. Pierwsza wartość mierzona jest w metrach i określać będzie wartość odległości pomiędzy osiami szyn jezdnych. W przypadku suwnic z wciągarkami podawana jest również wysokość prędkości osiąganej przez suwnicę poruszającą się wraz z ładunkiem po płaszczyźnie. Ta wartość wyrażana jest w metrach na sekundę.

Prędkość opuszczania i podnoszenia ładunku

W dokumentacji techniczno – ruchowej suwnicy znaleźć można też odniesienie do parametru oznaczającego prędkość opuszczania i podnoszenia ładunku. Wartość ta odnosić się będzie do ładunku o masie równej udźwigowi dźwignicy pozostającej w ruchu. 

Grupa natężenia pracy

Ostatnim, choć równie istotnym parametrem technicznym urządzeń suwnicowych będzie grupa natężenia pracy. Ta wyrażana jest w wartościach A1 – A8, a przynależność do konkretnej grupy zależeć będzie od klasy wykorzystania suwnicy, w efekcie zaś – od liczby cykli pracy w jednostce czasu. Tutaj zaś wyróżnić należy 10 klas takiej pracy (U1 – U9). Warto dodać, że parametr grupy natężenia pracy suwnicy zależeć będzie też od stanu obciążenia, liczonego według współczynnika obciążenia względnego (Q1 – Q4). Ponadto grupy natężenia pracy ustalane są zgodnie z normą  PN-M-06503-1991.

Parametry techniczne dopasowane do celu użytkowania

Aby można było mówić o maksymalnym bezpieczeństwie związanym z eksploatacją suwnicy, pamiętać należy o tym, by odpowiednio dobierać parametry techniczne dźwignic do wykonania zaplanowanej pracy. Tym samym ogromna odpowiedzialność spoczywa na operatorach suwnic – osobach, które posiadają nie tylko odpowiednie uprawnienia, ale także specjalistyczną wiedzę z dziedziny obsługi suwnic. Ważne więc, by dobierali optymalne parametry techniczne zarówno przy obsłudze suwnic stanowiskowych, suwnic jednodźwigarowych, jak i suwnic z wciągnikiem linowym bądź łańcuchowym.