Artykuł Dodaj artykuł

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (2/2022)

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa (2/2022)

W numerze 2/2022

 • Wyższa punktacja Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynu Instytutu Spawalnictwa w wykazie czasopism naukowych MEiN
 • Reprezentanci Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa w Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (MIS) (IIW – International Institute of Welding)
 • Międzynarodowa konferencja pt. „Systemy kolejowe” – forum intermodalne”, 2–4.03.2022 r., Wisła
 • Powiew „Przemysłowej Wiosny” w Kielcach. Targi znów gromadzą tłumy
 • Badania:
  - Jacek Górka, Monika Kciuk, Sebastian Stano, Szymon Domżal – Ocena odporności korozyjnej i własności mechanicznych złączy ze stali DOCOL 1200M spawanych wiązką laserową
  - Sylwester Chłopek, Grzegorz Michta – Analiza wytrzymałościowa różnoimiennych połączeń klejowych
  - Tomasz Poloczek, Waldemar Kwaśny, Artur Czupryński – Wpływ przetapiania oraz stopowania laserowego powierzchni tytanu Grade 5 (Ti6-Al-4V) na odporność na zużycie erozyjne
  - Ryszard Krawczyk, Jacek Słania – Analiza jakości powierzchni po cięciu tlenowym
  - Antoni Sawicki – Modelowanie procesów elektrycznych w obwodach plazmotronów łukowych. Cz. 1. Aproksymacje charakterystyk statycznych plazmotronów łukowych
 • Nowe urządzenia i materiały
 • Komunikaty prasowe
Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (2/2022)

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły