Artykuł Dodaj artykuł

IV KONGRES ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ - Targi KIELCE 05-06 października 2022 roku

Stowarzyszenie POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA zaprasza na IV Kongres Armatury Przemysłowej, który odbędzie się w dniach 05-06 października 2022 roku w Targach KIELCE.

IV KONGRES ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ - Targi KIELCE 05-06 października 2022 roku

Stowarzyszenie POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA zaprasza na IV Kongres Armatury Przemysłowej, który odbędzie się w dniach 05-06 października 2022 roku w Targach KIELCE.

Podczas dwóch dni spotkań zebrani będą uczestniczyć w wykładach i panelach dyskusyjnych dotyczących stanu i perspektyw rozwoju polskiej energetyki, zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi zasad diagnostyki, kontroli, napraw i regulacji armatury przemysłowej w świetle  nowowydanych Wytycznych UDT oraz wymaganiami i rozwiązaniami technicznymi armatury związanymi z wyzwaniami klimatycznymi. Zagadnienia Kongresu omawiane będą w trzech blokach tematycznych.

I Dzień Kongresu - 05.10.2022

  • BLOK I – Energetyka jądrowa i mix energetyczny.
  • BLOK II – Wytyczne UDT dla armatury przemysłowej.

II Dzień Kongresu - 06.10.2022

  • BLOK III – Wyzwania klimatyczne.

Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wyższych uczelni technicznych, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej, instytutów naukowo-technicznych i branżowych, instytucji nadzoru oraz instytucji certyfikujących, biur projektowych, przedstawiciele producentów, użytkowników i dystrybutorów armatury przemysłowej.

W sprawie informacji dotyczących IV Kongresu Armatury prosimy o kontakt z Biurem Kongresu: mobile: +48 604 459 726; e-mail: info@spap.org.pl

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA www.spap.org.pl

Artykuł został dodany przez firmę