blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Dialog nauki z przemysłem

Recykling podstawowych metali nieżelaznych, jak miedź, aluminium, cynk, ołów; rozdział i przygotowanie surowców wtórnych i złomów do przerobu; recykling metodami piro-hydrometalurgicznymi; a na zakończenie prezentacje nowoczesnych urządzeń zapewniających efektywny recykling odpadów- to tylko zaledwie część zagadnień, które zostaną omówione podczas Międzynarodowej Konferencji „Recykling Metali Nieżelaznych".

Recykling podstawowych metali nieżelaznych, jak miedź, aluminium, cynk, ołów; rozdział i przygotowanie surowców wtórnych i złomów do przerobu; recykling metodami piro-hydrometalurgicznymi; a na zakończenie prezentacje nowoczesnych urządzeń zapewniających efektywny recykling odpadów- to tylko zaledwie część zagadnień, które zostaną omówione podczas Międzynarodowej Konferencji „Recykling Metali Nieżelaznych”, współorganizowanej przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych oraz  Fundację Akademii Górniczo-Hutniczej „Metale Nieżelazne-Tradycja i Rozwój”.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2013 r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Herbert Wirth, Prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Profesor Zbigniew Śmieszek, Dyrektor IMN w Gliwicach, w rozmowie z Izbą przedstawia gości, którzy wystąpią na tegorocznej Konferencji oraz wymienia inne tematy, jakie zostaną podjęte podczas dwóch dni sesji wykładowych.

IGMNiR: Konferencja „Recykling Metali Nieżelaznych” cieszy się dużym powodzeniem wśród osób „z branży”. Można to ocenić, biorąc po uwagę nie tylko liczbę zgłoszonych na dzień dzisiejszy uczestników, ale także ilość nadesłanych referatów. Jakie tematy, związane z recyklingiem metali nieżelaznych, zostaną omówione w czasie trwania Konferencji?

Profesor Zbigniew Śmieszek: Na międzynarodowej Konferencji recyklingu przedstawiony zostanie całokształt zagadnień dotyczących rozdziału i przygotowania do przerobu surowców wtórnych, odpadów, złomów i innych; przerobu metodami piro-hydrometalurgicznymi; nowych technologii i nowych produktów; ochrony środowiska; energetyki procesów i odzysku ciepła. Warto podkreślić, że będzie to pierwsza międzynarodowa konferencja dotycząca zarówno technologii oraz techniki recyklingu, jak i przerobu złomów i surowców wtórnych, ale także zagadnień ochrony środowiska, ekonomiki organizacji i uregulowań prawnych z zakresu recyklingu. Dotychczas zgłoszono ponad dwadzieścia referatów.

Zakres tematyczny Konferencji jest różnorodny: od recyklingu miedzi, cynku, aluminium, po odzysk metali lekkich, szlachetnych, krytycznych, aż do recyklingu metali zawartych w złomach, surowcach wtórnych, odpadowych, półproduktach i ściekach.

Tak, celowo wspólnie z IGMNiR, SITMN i Fundacją sformułowaliśmy szeroki zakres tematyczny Konferencji, aby móc głębiej zidentyfikować bariery, które muszą pokonać przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem odpadów w Polsce. Mamy nadzieję, że wnioski wyciągnięte z dyskusji pomogą przedsiębiorstwom opracować strategie ich przyszłych działań, a jednostkom naukowym, w tym Instytutowi, pozwolą na przygotowanie tematyki badawczej na dalsze lata.

Z pewnością zaproszeni goście będą kolejnym atutem tego wydarzenia.

Podczas Konferencji wystąpi wielu znakomitych prelegentów nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Prezentacje przedstawią m. in.: Markus Reuter z Outotec, Jürgen Antrekowitsch z University of Leoben, Norbert Piret z Piret&Stolberg Partners, Christiane Scharf z Instytutu für Mettalurgie TU Clausthal, Guohu Ye ze Swerea Mefos, czy Zdenek Kunický z Kovohutie Pribram. Referaty wygłoszą również przedstawiciele Instytutu Metali Nieżelaznych i jego Oddziałów. Ponadto swój udział w sesjach wykładowych jako prelegenci potwierdzili także reprezentanci firm członkowskich IGMNiR: Alumetal S.A., Bipromet S.A. oraz TOMRA Sorting Sp. z o. o.

Jakie przewiduje Pan Profesor perspektywy rozwojowe dla przemysłu metali nieżelaznych i branży recyklingu na 2013 rok?

W 2013 r. branża recyklingu będzie przechodziła okres zmian związanych z proponowanymi nowelizacjami ustaw dotyczących przetwarzania niektórych rodzajów odpadów, jak ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawa o bateriach i akumulatorach.

Jak co roku, zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej, wzrosną poziomy recyklingu odpadów, co wymagać będzie mobilizacji wielu przedsiębiorców i organizacji odzysku zajmujących się wprowadzaniem systemów zbiórki, eliminując „szarą strefę”.

W nadchodzącym nowym roku powinno się prowadzić działania nad lepszą współpracą przemysłu z sektorem gospodarki odpadami. Pozwolą one zwiększyć udział złomu metali nieżelaznych w hutnictwie metali nieżelaznych.

Warto też dodać, że KGHM Polska Miedź S.A. podjęła intensywne działania dla budowy Huty Złomowej w Legnicy. Oznacza to, że Polska w tym zakresie uzyska pozycję równorzędną do innych krajów, które posiadają takie huty (Niemcy, Belgia, Szwecja, Austria). Należy też podkreślić dalszy rozwój przerobu złomów ołowiowych, miedziowych, cynowych oraz cynkowych. Co za tym idzie nasz kraj w pełni realizuje zalecenia Unii Europejskiej w zakresie tzw. urban  minning. Napawa to optymizmem, a jednocześnie tworzy wiele wyzwań dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych i organizacji takich jak Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiała: Aleksandra Konieczny, IGMNiR (www.igmnir.pl)