Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Skup i sprzedaż ołowiu
blacha.biz id15759 00.00 PLN 5 5

Skup i sprzedaż ołowiu

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

Hermes Recycling Sp. z o.o.

Dąbrowskiego 28
15-874 Białystok
podlaskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 85664 38 85
faks: 85664 38 86
e-mail: herec@herec.com


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi blacha.biz!
Dziękujemy!

Ołów (Pb, łac. plumbum) – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym.

Ołów znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle. Stosowany jest do produkcji:

• płyt akumulatorowych, baterii;
• kabli, rur;
• amunicji (rdzeni pocisków karabinowych);
• farb – białych i czerwonych;
• szkła ołowiowego "kryształowego";
• dodatku przeciwstukowego do benzyn (czteroetylku ołowiu);
• w przemyśle drukarskim do wyrobu stopu czcionek;
• do wykładania komór, wież i wanien przy produkcji kwasu siarkowego;
• stosuje się go jako ekrany zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim i promieniowaniem gamma;

Inne produkty firmy