Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Metale kolorowe - Miedź
blacha.biz id60341 00.00 PLN 5 5

Metale kolorowe - Miedź

Podgląd
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi blacha.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

P.W. ZIELONKA CYPRIAN BAŁAŻYK

Lubczykowa 17
86-005 Białe błota
kujawsko-pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 525819745
faks: 525819745
e-mail: p.w.zielonka@wp.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:


Temperatura topnienia - 1084,3oC
Temperatura wrzenia - 2560oC
Gęstość - 8,96 g/cm3
Przewodność elektryczna - 59 MS/m

Miedź (cuprum) w stanie czystym jest spośród metali najlepszym po srebrze przewodnikiem ciepla i elektryczności. Wszelkie zanieczyszczenia miedzi wplywają na jej przewodność elektryczną mniej lub bardziej szkodliwie i z tego powodu na przewody elektryczne stosuje się miedź o dużej czystości.

Miedź w temperaturze pokojowej jest odporna na dzialanie suchego powietrza, ogrzewana reaguje z tlenem, rozpuszcza się w kwasach utleniających, a w obecności tlenu również w nieutleniających.

Jedną z ważniejszych wlaściwości chemicznych miedzi jest jej odporność na korozję, która zależy w dużym stopniu od charakteru agresywnego środowiska. Wody naturalne zawierające dwutlenek węgla i tlen dzialają na miedź, natomiast woda morska na miedź prawie nie dziala. Na miedź silnie dzialają: chlor, chlorek amonu, chlorek glinu, chlorek żelaza, fluorek amonu, kwas siarkowy w wyższych temperaturach, siarkowodór, a nieco slabiej: chlorek sodowy, chlorek wapnia, chlorowodór, kwas solny, siarczek sodowy, wapno bielące, zaprawa murarska.

Rozpuszczlnikiem miedzi jest kwas azotowy, zwlaszcza stężony, w którym rozpuszcza się ona bardzo łatwo.

Zastosowanie

• instalacje (elektryczne, telekomunikacyjne, cieplej i zimnej wody, grzewcze),
• pokrycia dachów,
• architektoniczne elementy budowlane,
• aparatura dla przemysłu,
• obwody drukowane i części maszyn elektrycznych,
• w technologii materiałów mikro- i optoelektronicznych

Inne produkty firmy